The ARTEMIS Project – Sanat ve Çevre İnisiatifi Berlin, sanatçı çevre eylemcileri ve iklimin korunması ve çevre egitimini sanat yöntemiyle destekleyen bir grup insanın beraberliğiyle kurulmuştur.
 
Hedefimiz, her türlü yerel ve uluslararası, yeniliğe açık, kültürel, sosyal, ekolojik projenin ve düşüncelerin desteği ve gelişmesi, birbiriyle bir ağ kurmasıdır.
 
En önde olan ilkemiz kadın - erkek politikası tartışmasına kültürel yönden katılımı sağlayabilmek, sosyal ve fiziksel özürlü insanların hayat kalitesini daha iyi bir duruma getirmektir.
 
Kriterlerimiz:

• Ulusal ve Uluslararası sanatsal ve ekolojik, çocuklar ve gençler ile ilgili kültürel, hayırsever, demokratik ve yenilikçi fikirler ile bağdaşan projeler üretmek ve geliştirmek.
• Biyolojik çeşitlilik ve iklim korumaya dayanan, sanatsal ve çevresel görüşü geliştiren lokal ve evrensel eğitim kavramları oluşturmak.
• Doğa koruma alanları oluşturmak, Ormanlar ve Biyodinamik (Demeter) prensiplere dayanan, kentsel bahçeler yaratmak.
• Kültürlerarası diyalog zemini oluşturmak.
• Sergiler, Sanat enstelasyonları, Konserler ve Film gösterileri düzenleyerek Ulusal ve Uluslar arası çeşitli çevre eylemlerini göstermek.
 
Bunun icin biz, Avrupa, Türkiye, Kuzey Afrika, Mongolistan, Orta Dogu ve Kuzey - Güney Amerika ülkelerinin sosyal ve çevreci organizasyonları ile iletişimdeyiz. Çalışmamızın ağırlık konusu gençlerin ve çocukların, sanat ve çevre eğitiminin gelişmesini sağlayarak, iklim ve doğa korunmasının kalıcılığına gerekli katkıda bulunmaktır.